บทสวดกรวดน้ำ หลังใส่บาตร อุทิศต่อเจ้ากรรมนายเวร

บทสวด กรวดน้ำ ใส่บาตร อุทิศ 1

            บทสวดกรวดน้ำ ที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ หลังจากใส่บาตรเพื่ออุทิศต่อเจ้ากรรมนายเวร เพราะหากกรวดน้ำผิดวิธีอาจจะทำให้ผลบุญที่เราได้ทำไปนั้นไปไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวร ที่เราตั้งใจทำบุญไปให้ ดังนั้นวันนี้ Huaysod จะพาเพื่อนๆสมาชิก หวยสด มารู้กับบทสวดกรวดน้ำและบทสวดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรกันค่ะ


           หลังจากที่ทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้ว การกรวดน้ำ คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ และนำไปเททิ้งที่โคนต้นไม้ โดยการกรวดน้ำมีวิธีดังนี้คือ


  • การกรวดน้ำเปียก คือ การใช้น้ำเป็นสื่อ โดยรินน้ำลงไปพร้อมกับการอุทิศส่วนกุศลไปด้วย
  • การกรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ แต่ใช้มือพนมอธิษฐานและอุทิศผลบุญไปให้แทนการกรวดน้ำ 

โดยในระหว่างการกรวดน้ำ เราควรตั้งจิตอธิษฐานถึงผู้ที่เราจะกรวดน้ำไปให้เพื่ออุทิศผลบุญที่ทำให้กับบุคคลนั้น


บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ โดยสวดหลังใส่ทำบุญใส่บาตร


“อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ”
“ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ และได้โปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ”

           เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เพื่อนๆ Huaysod กับบทสวดหลังทำบุญใส่บาตรที่ทาง Huaysod นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิก ได้ทำกรวดน้ำได้อย่างถูกวิธีเพื่อที่ผลบุญที่เราทำนั้นจะถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เราต้องการอุทิศส่วนกุศลหา