กราบพระก่อนนอน เสริมมงคลชีวิต

เสริม มงคล ชีวิต พระ 1

           ในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่า หากต้องการเสริมดวงชะตา เสริมมงคลให้กับชีวิต ให้มีความสุขความเจริญในด้านต่างๆแล้ว วันนี้ Huaysod จะมาแนะนำคำสวดมนต์เพื่อเสริมมงคลชีวิตให้กับเพื่อนๆ สมาชิก หวยสด กันค่ะ ควรสวดมนต์ไหว้พระ และกราบพระให้ครบ 5 ครั้ง ก่อนนอน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดาและครูบาอาจารย์ โดยตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตให้สงบและพนมมือไหว้ 5 ครั้ง 


           ไหว้พระครั้งที่ 1  ให้กล่าวบทสวด นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ) และกล่าว อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะ ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ 1 หน)


           ไหว้พระครั้งที่ 2 ให้กล่าว สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญฮีติ (กราบ 1 หน)


           ไหว้พระครั้งที่ 3 กล่าวสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลึกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ 1 หน)

 

           ไหว้พระครั้งที่ 4 สวดระลึกถึงพระคุณบิดามารดา กล่าว เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทิกัญจะ ปุตตะนากัญจะ มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ 1 หน)


           ไหว้พระครั้งที่ 5 สวดระลึกถึงครูบาอาจารย์ (กล่าว) อุปัชฌายาจาริยาทิคุฒัง วันทามิ (กราบ 1 ครั้ง )


           โดยหากไหว้และกราบจนครบทั้ง 5 ครั้งให้เพื่อนๆสมาชิก หวยสด ตั้งจิตอธิษฐานและนั่งสมาธิ สวดแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลาย โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงอย่ามีเวรมีภัย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงบริหารตนให้พ้นจากทุกข์ มีสุขกันถ้วนหน้าเทอญ) 


           เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนที่ทาง Huaysod นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิก หวยสด เพื่อนๆสามารถนำไปทำตามได้เลยนะคะ รับรองเสริมดวงชะตาและเป็นมงคลกับชีวิตตนเองค่ะ