lottosod games

คาถาปล่อยสัตว์ และคำอธิษฐานปล่อยสัตว์ มีอะไรบ้าง?

คาถาปล่อยสัตว์ 1

                    คนไทยนิยมทำบุญสะเดาะเคราะห์โดยการ ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา เนื่องจากต้องการที่จะทำบุญเสริมดวงบารมี หรือปล่อยสัตว์เนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่น วันเกิด ซึ่งผลบุญที่ได้จากการทำบุญปล่อยสัตว์ นั้นจะช่วยให้เกิดความร่มเย็น ชีวิตมีความสงบสุข อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆตามที่หวังไว้ 

                    โดยในวันนี้ Huaysod จะพาเพื่อนๆสมาชิก หวยสด มารู้เกี่ยวกับคาถาและบทสวดของการปล่อยสัตว์ว่ามีคาถาอะไรและควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราปล่อยสัตว์ 

                    ก่อนที่จะทำการปล่อยสัตว์นั้นควรตั้งจิตอธิษฐาน และตั้งจิตให้มั่น เพื่อนปล่อยชีวิตสัตว์ต่างๆ ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์ที่เราปล่อยไปนั้นมีชีวิตและอายุขัยที่ยืนยาว เพื่อเป็นการขอขมาต่อสัตว์ทั้งหลาย หลังจากนั้นให้ตั้งจิตและกล่าวคำอธิษฐานว่า


“คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมานะรูปโป
มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง
ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม
อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะฯ”

                    หลังจากกล่าวบทสวดคาถาปล่อยสัตว์เรียบร้อยแล้ว ให้กล่าวคำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์


“ข้าพเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ ให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่านเหล่านี้ ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน พ้นจากการถูกเขาประหาร ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ให้ในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ขอท่านทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านไปให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ แล้วขออุทิศกุศลนี้ทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”


                    เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับบทสวดและคำอธิษฐานปล่อยสัตว์ที่ทาง Huaysod นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิก หวยสด กัน เพื่อนๆสามารถนำบทสวดนี้ไปปฏิบัติตามได้เลยนะคะรับรองเห็นผลบุญทันตาค่ะ